Sistem Analizi ve Yazılım Danışmanlığı

İşleri kolaylaştıracak birine mi ihtiyacınız var?

Kıbrıs Bilişim – Yazılım Hizmetleri olarak şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan yazılımsal ve / veya donanımsal ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz edip, gereksinimleri sunuyor ve bunların temini ile kurulumu konusunda şirketlere destek veriyoruz.

Sistem Analisti nedir?

Sistem analisti, bir şirketin mevcut bilgisayar sistemlerini ve prosedürlerini analiz eden ve daha sonra teknolojik çözümler sağlayarak şirketin daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan, iş ve bilgisayar teknolojisini bir araya getirebilecek insanlardır.

Sistem analistleri bir kuruluşun üst düzey yöneticileri ile yakın bir şekilde çalışır ve diğer teknoloji ekibi üyelerine bilgisayar sistemlerinin bir kuruluşa en iyi şekilde nasıl fayda sağlayacağını gösterir.

Bilgisayar Sistemleri Analisti ne yapar?

Bir bilgisayar sistemleri analisti, bir şirketin mevcut bilgisayar sistemlerini ve prosedürlerini analiz eder ve ardından teknoloji tasarım çözümleri sağlayarak şirketin daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar.

Sistem geliştirme yaşam döngüsünün her aşamasında, bilgisayar sistemleri analistleri bilgisayar sistemleri oluşturmak için bilgisayar programcıları, kullanıcı arayüzü tasarımcıları ve kalite güvence testçileri ile bir araya gelir. Tipik olarak, mühendislik bilgisayar sistemleri veya finansal bilgisayar sistemleri gibi, birlikte çalıştıkları sektöre özgü belirli bilgisayar sistemleri türlerinde uzmanlaşırlar. Bazı durumlarda, bu analistlere Bilgi Teknolojileri proje yöneticileri denir, çünkü maliyet hedeflerinin, sürelerin ve standartların karşılandığından emin olmak için bir projenin ilerlemesini takip ederler.

Bilgisayar sistemleri analistleri, bilgisayar sistemlerini tasarlamak için (diğer tekniklerin yanı sıra) veri modellemesini kullanır; bu, herhangi bir program yazılmadan önce bile işlemlere ve veri akışlarına bakma fırsatı verir.

Yazılım Danışmanı Kimdir?

Yazılım danışmanı, kurum ve kuruluşların yaptıkları yazılım yatırımlarının daha doğru, etkin ve verimli kullanılmasını sağlayan, bilgi ve tecrübesini aktaran uzman kişiye verilen unvandır. Bir diğer anlamıyla yazılım yatırımları hakkında uzmanlık ve tecrübelerinden yararlanmak üzere görevlendirilen kişidir.

Yazılım Danışmanı Ne İş Yapar?

Yazılım danışmanı, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına göre projeler üretir, stratejiler geliştirir, ürün tasarlar ve gerekli teknolojilerden faydalanarak hizmet verir. Görev tanımı ise şunları kapsamaktadır:

  • İyileştirme veya otomatize etme amacıyla mevcut süreçleri incelemek,
  • Yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için kullanıcılarla konuşmak,
  • Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamak,
  • Proje kapsamında yapılacak olan toplantılara katılmak ve ilgili raporlamaları yapmak,
  • Gerekli teknik dokümanları hazırlamak,
  • Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçlerinde hazırlanan dokümanların standartlara uygunluğunu kontrol etmek,
  • Ekip içerisinde yer alan test uzmanı ve analiz danışmanı ile ilişki halinde olmak, gerekli durumlarda destek vermek,
  • Teknolojinin projeye nasıl entegre edileceğini, ne şekilde kullanacağını yazılım geliştiricilere aktarmak,
  • Yazılım programını yürütmek,
  • Programı bakım altına almak ve çıkabilecek sorunlarda yardım sunmak.